top of page

schrijft

Oma, wat heeft u grote oren! Weten met wie je te maken hebt.


Karikatuur van Prins Bernhard jr. uit 2006

Ontwikkel persona’s, een veel gebruikt vertrekpunt in marketing.

Het helpt bij het begrijpen van jouw doelgroep. Noteer de belangrijkste prioriteiten, zorgen en informatiebehoeften van jouw klant; meestal wordt daarbij uitgegaan van een bepaald functieprofiel. Afhankelijk van de markt heb je er misschien slechts twee nodig of hooguit vijf, om de relevante verschillen in hun motivaties in beeld te krijgen. Teveel persona’s in kaart brengen is niet handig; het risico is, dat je daarmee juist het inzicht verliest in wat jouw prospect motiveert of weerhoudt van een bepaalde actie. Richt je op de drijfveren die maken dat individuen en organisaties moeten veranderen of te blijven waar ze zijn. Dit zijn jouw potentiële persona’s en vormen als het ware een routekaart in jouw marketingaanpak.

Schets een portret

Dit doet me denken aan het schilderen van Karikaturen. Ooit ontstaan als een artistieke portrettekening en ook als maatschappelijke boodschap waarin de trekken van een (vaak bekend) persoon vervormd of overdreven werden. In het woordenboek staat achter Karikatuur: beladen, overbelasten, overdrijven, chargeren. Je moet dus op zoek naar de specifieke eigenschappen van een persoon en zijn talenten of juist zijn zwakheden extra belichten in je kunstwerk.

Onder een vergrootglas is alles direct duidelijk Een interessante aanpak vanuit de kunst. Zouden we persona’s niet ook als een soort van karikatuur moeten zien? Meteen herkenbaar, geconcentreerd op de specifieke en overdreven kenmerken en beweegredenen van jouw klant. Uiteraard vanuit een respectvol oogpunt, maar daarbij wel overdrijven. Dat schept direct helderheid lijkt me zo.

Koninklijk Een aantal jaren geleden mocht ik met een aantal andere collega kunstschilders de koninklijke familie verrassen tijdens Koninginnedag. We maakten realistische portretten maar op de dag zelf schetsten we karikaturen van alle leden die ons zouden bezoeken. De interesse voor de karikaturen was erg groot en er werd veel gelachen zonder dat men zich beledigd voelde. De familie bleef lang stil staan om de karikaturen te bekijken, hadden we ze goed getroffen? Ze herkenden zich direct in de schetsen en beelden die we maakten. Kennelijk spreekt een beetje overdrijving ons allemaal aan. Dit is toch precies wat we bij onze klant willen bereiken?

Wil je me volgen? Ik schrijf over marketing en kunst, beide vanuit een passie. Connecten via LinkedIn, Facebook, en Twitter

bottom of page